Διόδια Τέλη

4.1.3

Για να διατηρηθούν αναλλοίωτα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε σύγχρονου αυτοκινητόδρομου, απαιτούνται διαρκείς επενδύσεις. Η καταβολή διοδίων τελών είναι μια από τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους χρηματοδότησης τόσο της κατασκευής όσο και της συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Στην παρούσα φάση, και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Νέας Οδού, για το τμήμα του Π.Α.Θ.Ε.  καθορίζονται τρεις ζώνες πληρωμής τέλους διοδίου:

  • Η πρώτη ζώνη αποτελείται από το τμήμα Α/Κ Μεταμόρφωσης έως το Σχηματάρι με συνολικό μήκος 51 χλμ.. Εντός της ζώνης αυτής βρίσκονται οι ακόλουθοι σταθμοί διοδίων: Μετωπικός σταθμός Αφιδνών και πλευρικοί σταθμοί Καπανδριτίου, Μαλακάσας και Οινοφύτων (Σταθμός εισόδου στην κατεύθυνση Αθήνα-Λαμία / Σταθμός εξόδου στην κατεύθυνση Λαμία-Αθήνα).
  • Η δεύτερη ζώνη αποτελείται από το τμήμα Σχηματάρι έως τον Α/Κ Μαρτίνου, με συνολικό μήκος 59,6 χλμ. Εντός της ζώνης αυτής βρίσκονται οι ακόλουθοι σταθμοί διοδίων: Μετωπικός σταθμός Θήβας και πλευρικός σταθμός Θήβας (Εξόδου στην κατεύθυνση Αθήνα-Λαμία / Εισόδου στην κατεύθυνση Λαμία-Αθήνα).
  • Η τρίτη ζώνη αποτελείται από τον Α/Κ Μαρτίνου έως το πέρας του αυτοκινητοδρόμου στη Σκάρφεια. Εντός της ζώνης αυτής βρίσκονται οι ακόλουθοι σταθμοί διοδίων: Μετωπικός σταθμός Τραγάνας και πλευρικός σταθμός Τραγάνας (Εισόδου στην κατεύθυνση Αθήνα-Λαμία / Εξόδου στην κατεύθυνση Λαμία-Αθήνα).

Για την Ιόνια Οδό, καθορίζεται, μία ζώνη πληρωμής τέλους διοδίου:

  • Η ζώνη χρέωσης που τίθεται σε εφαρμογή στο συγκεκριμένο  τμήμα, περιλαμβάνει το μετωπικό σταθμό διοδίων Αγγελοκάστρου και τους πλευρικούς σταθμούς διοδίων στον Α/Κ Κουβαρά.

Η τιμή διοδίου τέλους για κάθε σταθμό καθορίζεται ως εξής:

  • Σε μετωπικό σταθμό και ανά κατεύθυνση,  βάσει του συνολικού μήκους της ζώνης στην οποία ανήκει.
  • Στους πλευρικούς σταθμούς εξόδου, ανάλογα με το μήκος που διανύθηκε από την αρχή της ζώνης στην οποία ανήκει ο σταθμός μέχρι τον σταθμό, ενώ στους πλευρικούς σταθμούς εισόδου ανάλογα με το μήκος που θα διανύσει ο χρήστης από τον σταθμό διοδίων έως το τέλος της ζώνης.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν, χρήστης που πληρώνει διόδιο τέλος σε μετωπικό σταθμό να πληρώσει ξανά σε πλευρικό σταθμό της ίδιας ζώνης , στο ίδιο ταξίδι. Αντιστοίχως, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν χρήστης που πληρώνει διόδιο τέλος σε πλευρικό σταθμό να πληρώσει και σε μετωπικό ή άλλον πλευρικό σταθμό της ίδιας ζώνης στο ίδιο ταξίδι.